Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK)
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

 

Warszawa, 02.01.2015 r.

 

§ 1 Wstęp

 1. Przed zalogowaniem w portalu eBOK należy zapoznać się z poniższym regulaminem.
 2. Logując się Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK), w  szczególności wykorzystania i udostępniania loginu i hasła zapewniającego dostęp do eBOK.
 4. Dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) jest możliwy poprzez stronę internetową www.sgef.pl.

§ 2 Słownik

 1. Spółka – SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
 2. eBOK/ Portal – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
 3. Klient – strona Umowy
 4. Użytkownik – Klient posiadający dostęp do eBOK
 5. Login – niezbędny w procesie logowania ciąg znaków
 6. Hasło – kombinacja znaków zapewniająca użytkownikowi wyłączność dostępu do swojego konta w portalu eBOK
 7. e-faktura – dokument elektroniczny dotyczący Klienta
 8. Przerwa techniczna – przerwa w funkcjonowaniu portalu na czas konserwacji lub ewentualnych napraw

 

§ 3 Proces aktywacji konta

 1. Dostęp do eBOK nadawany jest automatycznie dla Klientów posiadających minimum jedną umowę.
 2. Klient otrzyma wygenerowane hasło.
 3. Po pierwszym zalogowaniu, gdzie loginem jest numer NIP poprzedzony skrótem PL użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła, zgodnie z instrukcją postępowania opisaną w portalu.
 4. W celu zalogowania do portalu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, Google Chrome w wersji 16 lub wyższej, Mozilla FireFox w wersji 8 lub wyższej, Opera w wersji 9 lub wyższej) wraz  z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

 

§ 4 Funkcjonalność

 1. Portal jest narzędziem umożliwiającym Klientowi dostęp do informacji, rozliczeń oraz pobrania e-faktury.
 2. Istnieje również możliwość kontaktu ze spółką poprzez elektroniczny formularz kontaktowy.
 3. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w funkcjonalności i wyglądzie portalu oraz prezentacji danych bez informowania Użytkowników oraz proszenia ich o wyrażenie zgody.
 4. W przypadku nieprawidłowego działania portalu Klient może zgłosić problem na adres e-mail bok@sgef.pl lub pod numerami telefonów 801 700 202 lub 801 700 303.
 5. Spółka nie odpowiada za szybkość przesyłania danych i oraz ograniczeń funkcjonalności wynikających z uwarunkowań technicznych oraz narzędzi posiadanych przez Klienta.
 6. Dla Klientów, którzy wyrazili pisemną zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną będą one również udostępnione w portalu na odpowiedniej zakładce w formacie pdf.
 7. Saldo faktur podane w eBOK ma charakter poglądowy i nie musi odzwierciedlać faktycznego stanu rozliczeń, co może wynikać z częstotliwości odświeżania danych. Aktualny stan można potwierdzić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 8. Na pisemny wniosek Klienta konto na portalu eBOK może zostać dezaktywowane.
 9. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z regulaminem korzystania z eBOK, SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wyłączenia konta.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania portalu eBOK w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych lub do całkowitego wycofania portalu ze swojej oferty bez podania przyczyny.
 2. Spółka dołoży starań, aby zapewnić poprawne działanie portalu.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła użytkownika przez osoby trzecie.
 4. Portal posiada wersję polską (ustawioną domyślnie) oraz angielską.
 5. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.