Pierre-Vladimir Joliot – Prezes Zarządu 
Karine Diligent – Członek zarządu
Martin Dornseiffer – Członek zarządu